ശ്രീരാമസേവകര്‍

9972_362722197169482_1465369402_n   പലക്കാട്‌  ജില്ലയിൽ നിന്നും