ശ്രീരാമരഥം – നാലാഞ്ചിറ ഉദിയന്നൂര്‍ ശ്രീമഹാദേവക്ഷേത്രത്തിലെത്തി

ശ്രീരാമനവമി രഥയാത്ര വിവിധകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ സ്വീകരണങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ശ്രീരാമായണത്തിലെ യുദ്ധകാണ്ഡപരിക്രമണത്തിനായി നാലാഞ്ചിറ ഉദിയന്നൂര്‍ ശ്രീമഹാദേവക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍. 11022627_942670662432377_3708295629141362566_n 11081369_942670659099044_3729485225594721920_n 11079623_942670712432372_4828556626570884986_n