ശ്രീരാമനവമിദിനത്തില്‍ നടന്ന പാദുകസമര്‍പ്പണ ശോഭായാത്ര

ശ്രീരാമനവമി ദിനത്തില്‍ കിഴക്കേകോട്ട അഭേദാശ്രമത്തില്‍ നിന്നും ആരംഭിച്ച പാദുകസമര്‍പ്പണ ശോഭായാത്ര പാളയം ഹനുമത് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോള്‍ Photo-paduka-samarpanam-pb-slider