ശ്രീരാമായണ കാണ്ഡപരിക്രമണം: തിരുമല മാധവസ്വാമി ആശ്രമത്തില്‍

ശ്രീരാമദാസ മിഷന്‍ യൂണിവേഴ്‌സല്‍ സൊസൈറ്റിയുടെയും ചേങ്കോട്ടുകോണം ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടക്കുന്ന ശ്രീരാമനവമി രഥയാത്ര വിവിധ സ്വീകരണങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ബാലകാണ്ഡമായ തിരുമല മാധവസ്വാമി ആശ്രമത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍. 11083652_942620879104022_3723106202996773663_n 11083652_942620839104026_1016639383908092416_n 11082595_942620575770719_5617394204104440666_n 11009983_942620585770718_3511250850261175725_n